001

IT-neuvonantopalvelut

Neuvonannon avulla varmistat liiketoiminnan kehittämistä, liiketoimintaprosessien tehostamista ja organisaatiomuutoksia tukevien IT-projektien onnistumisen. Erikoisosaamistamme on liiketoiminnallisesti kriittisten ja teknisesti vaativien digitaalisten ratkaisuiden valmistelun, suunnittelun, hankinnan ja toteuttamisen johtaminen kansainvälisessä monitoimittajaympäristössä. Riippumattomuutemme ansiosta työskentelemme asiakkaan organisaation sisällä tiiviissä yhteistyössä liiketoimintajohdon, asiantuntijoiden, tietohallinnon ja IT-toimittajien kanssa.

Tutustu IT-neuvonantopalveluihin
1

IT-projektin valmisteluvaiheen ohjaus

2

IT-projektin hankintavaiheen  neuvonanto

3

IT-projektin toteutusvaiheen laadunvarmistus

001

IT-ratkaisuiden tuotantovaiheen tukeminen